Obsah

Rozpočet Míčov-Sušice

Schválený rozpočet 4 310 000 Kč
Upravený rozpočet 4 969 900 Kč
Skutečné čerpání 4 135 292 Kč
Čerpání 83,21 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
270 000 254 500 50 206 19,73
507 000 1 361 000 1 276 600 93,80
800 000 687 000 665 212 96,83
152 000 267 000 189 042 70,80
70 000 70 000 70 000 100,00
1 706 000 1 590 400 1 148 171 72,19
805 000 740 000 736 061 99,47
4 310 000 4 969 900 4 135 292 83,21
sestaveno ke dni 31. 12. 2018

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočet na rok 2018 Staženo: 163x | 01.01.2018

Rozpočty - Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2019 Staženo: 244x | 27.11.2018

Rozpočty - Schválený rozpočet

Schválený rozpočet na rok 2019 Staženo: 209x | 18.12.2018

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření 4/2018 Staženo: 157x | 30.11.2018

Rozpočtové opatření 3/2018 Staženo: 143x | 01.10.2018

Rozpočtové opatření 2/2018 Staženo: 139x | 01.08.2018

Rozpočtové opatření 1/2018 Staženo: 138x | 05.03.2018

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu r.2017 Staženo: 172x | 05.03.2018

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Schválený závěrečný účet za rok 2017 Staženo: 127x | 18.04.2018