Historie

Míčov

První zmínka o obci pochází z roku 1349 a to v souvislosti s původním novogotickým kostelem. Kostel byl vybudován v místě kudy procházela důležitá obchodní stezka do severovýchodních Čech. Zároveň to také byla spojka mezi zemskými stezkami Trstenickou a Libickou. O důležitosti stezky a kostela sv. Matouše vypovídá i to , že ve 14. století vybral kněze do kostela sám Karel IV. Kostel byl do dnešní podoby přestavěn v letech 1880-1884, a to s nákladem 17 338 zl. a varhany 800 zl. Budova fary pochází z konce 18. století a je vybudována v barokním slohu.

Název obce pravděpodobně vznikl z vlastního jména Michal , Mikeš , Míča nebo Míša . Později obec nesla název Míčův nebo Míšův dvůr. Nakonec se název obce zjednodušil na dnešní Míčov.

Škola byla v Míčově vystavěna v roce 1781. První učitel s patřičným vzděláním v ní učil od roku 1896 a byl to pan Rodr.

Žáci Základní školy v Míčově před školní budovou r. 1937 (v té době měla škola 94 žáků)

Škola fungovala až do roku 1972 , kdy byla uzavřena pro nedostatek žáků. Za celou dobu existence v ní učilo 93 učitelů, jejichž jména jsou vypsána na pamětní desce u vchodu na obecní úřad.

Jako součást historie obce nelze nevzpomenout také místa , kde se lidé od nepaměti schází, a to hospody. Asi nejznámější hospody v historii obce byly hospoda U Hlaváčků , která stávala naproti ,,židovně" , ve které byl hostinec pana Ackermana. Samotná budova tzv. židovny pochází zhruba z pol. 19 století.V této hospodě se scházela místní honorace. Naproti ní otevřel hospodu p. Hlaváček. Zde se scházela spíše místní chudina. Současně v obci fungovaly obě hospody pravděpodobně do roku 1881 , kdy hospoda pana Ackermana vyhořela (23.6.1881). Při požáru byla ohrožena i tehdy 21 let stará dolní budova školy. Tehdy se téměř vznítila její střecha. Skupině obyvatel se naštěstí povedlo dostat se do půdních prostor a zamezit rozšíření požáru. V hospodě U Hlaváčků byl v pol. 60. let 20. stol. zbourán sál. Zanedlouho poté i celá hospoda. Kulturní život v obci tím téměř utichl. Dnes je hospoda v přízemí dolní budovy někdejší školy, kde začala fungovat zanedlouho od uzavření školy v roce 1972.

Míčov

V roce 1955 byla vystavěna hasičská zbrojnice. 
Hřbitov byl vysvěcen 4.5.1890.

Sušice

Svůj název obec získala pravděpodobně díky sušení zemědělských plodin , nejspíše šlo o len. Křížek na návsi pod lípami pochází z roku 1884. Před rokem 1782 byla v obci i malá vesnická škola (soukromá nebo také privátní) , ve které učil vždy buď vysloužilý voják nebo někdo z obyvatel obce , kdo uměl alespoň číst a psát.

Sušice jako politická obec vzníká v roce 1908 a spadá pod ní ještě osada Slavkovice. Obě obce dříve spadaly pod obec Vyžice. Samostatnost obce trvala do roku 1960 , kdy docházelo ke změnám krajů a okresů . Obec Sušice tak 16.března 1960 spadá pod obec Míčov a obec Slavkovice zpět pod Obec Vyžice. V době samostatnosti obce zde fungoval sbor dobrovolných hasičů , knihovna a dokonce zde byla i hospoda ,,U Čejků" . Ještě do roku 1963 bylo v obci JZD Sušice, stejně tak i v obci Zbyslavec. Po sloučení všech družstev pod jedno získalo jméno ,,Rozkvět"

Většina lidí se v obci v 60. a 70. letech živila obchodem s vápnem z nedalekého lomu v Prachovicích. Z této doby si místní obyvatelé nesou přezdívku ,,vápeníci".

V době hospodářské krize v roce 1929 bylo v obci zaznamenáno velké množství požárů. Podle informací z kronik a díky lidové slovesnosti se podařilo zjistit, že lidé si své domy pojistily proti požáru a zanedlouho potom dům ,,záhadně" vyhořel. Peníze z pojistky pokryly prakticky celou stavbu nového domu.

Zbyslavec

Zbyslavec byl vždy zemědělskou osadou. Kolem roku 1713 zde byl poplužní dvůr, který byl součástí panství hraběte Millessima. V tomto roce v osadě žilo 60 obyvatel. Pro srovnání v Míčově, dnes největší z 5 obcí, žilo ve stejném roce pouhých 22 obyvatel.

Zvonička na Zbyslavci pochází z roku 1702. V roce 1927 byla opravena a nově vysvěcena.

Do roku 1963 bylo v obci samostatné JZD Zbyslavec.

U vjezdu do rekreačního střediska je socha sv. Jana Nepomuckého. Socha je stará zhruba 300 let (podle některých zápisů pochází z roku 1661) . Až do 2.sv.války se k tomuto místu konala procesí. V den procesí byla ve Zbyslavci pouť.

Ještě v polovině 20. století byla v obci i hospoda s prostorným sálem. Dnes je budova přestavěna na rodinný dům.

Informace o historii jsou získány ze zápisů obecních a školních kronik (ULOŽENY V OKR.ARCHIVU)