Územní plán

Platný územní plán obce Míčov-Sušice zpracovaný v letech 2008-2009

Textová část

Textová část.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 754,97 kB

Hlavní výkres

Hlavní výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,67 MB

Inženýrské sítě

Inženýrské sítě.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,57 MB

Koordinační výkres

Koordinační výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,14 MB

Výkres širších vztahů

Výkres širších vztahů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 12,74 MB

Výkres základního členění území

Výkres základního členění území.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,72 MB

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,6 MB