Obsah

Odpady

Tříděný odpad

 

Termíny svozů

Komunální odpad

Svoz komunálního odpadu probíhá od 1.11.2018 do 31.3.2019 každý čtvrtek.

 

Poplatky pro rok 2019 

Schválený poplatek za odpady na rok 2019 je 500,-Kč/ na trvalé hlášeného obyvatele a 500,-Kč/ rekreační objekt.

Poplatek za psa zůstává ve stejné výši tj. 70,-Kč za jednoho psa a 100 Kč,- za každého dalšího.
 

Poplatky je možné uhradit přímo na OÚ Míčov-Sušice v úředních hodinách, každé pondělí od 17:30 do 19:30 hod.

Nebo pomocí internetového bankovnictví, případně z pobočky vaší banky přímo na bankovní účet obecního úřadu.

V případě využití platby na účet je nutné pro správné určení odesílatele platby uvádět variabilní symbol.

VARIABILNÍ SYMBOL

skládá se vždy z prvních dvou čísel, které rozlišují jednotlivé místní části + číslo popisné nebo evidenční

Míčov 10 , Zbyslavec 20, Sušice 30 , Jetonice 40, Rudov 50

Chaty s číslem evidenčním mají první dvě čísla 60
 

Například pro č.p. Míčov 32 by tedy byl variabilní symbol 1032, pro Rudov s č.p. 51 by byl variabilní symbol 5051, pro chatu s číslem evidenčním 108 by v.s. byl 60108.

Do zprávy pro příjemce prosím uvádějte pro lepší přehlednost své jméno.
 

Číslo účtu obce Míčov-Sušice: 10725531/0100