Obsah

Odpady

 

Tříděný odpad

Svoz 2020

Komunální odpad

!!!! Poplatky pro rok 2020 !!!!

Schválený poplatek za odpady na rok 2020 je 500,-Kč/ na trvalé hlášeného obyvatele a 500,-Kč/ rekreační objekt.

Poplatek za psa zůstává ve stejné výši tj. 70,-Kč za jednoho psa a 100 Kč,- za každého dalšího.
 

Poplatky je možné uhradit přímo na OÚ Míčov-Sušice v úředních hodinách, každé pondělí od 17:30 do 19:30 hod.

Nebo pomocí internetového bankovnictví, případně z pobočky vaší banky přímo na bankovní účet obecního úřadu.

V případě využití platby na účet je nutné pro správné určení odesílatele platby uvádět variabilní symbol.

VARIABILNÍ SYMBOL

skládá se vždy z prvních dvou čísel, které rozlišují jednotlivé místní části + číslo popisné nebo evidenční

Míčov 10 , Zbyslavec 20, Sušice 30 , Jetonice 40, Rudov 50

Chaty s číslem evidenčním mají první dvě čísla 60
 

Například pro č.p. Míčov 32 by tedy byl variabilní symbol 1032, pro Rudov s č.p. 51 by byl variabilní symbol 5051, pro chatu s číslem evidenčním 108 by v.s. byl 60108.

Do zprávy pro příjemce prosím uvádějte pro lepší přehlednost své jméno.
 

Číslo účtu obce Míčov-Sušice: 10725531/0100

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Stále evidujeme nezaplacené poplatky za odpady z roku 2019 od několika trvale žijících obyvatel a od několika majitelů rekreačních objektů.

V tomto případě bude majitelům rekreačních objektů zaslána složenka, tak jako každý rok na zaplacení poplatků za odpady + poslední UPOMÍNKA.

Místním obyvatelům bude doručena pouze upomínka.

UPOZORŃUJEME, ŽE NEBUDOU-LI POPLATKY ZAPLACENY, VYMĚŘÍ OBECNÍ ÚŘAD POPLATNÍKOVI POPLATEK PLATEBNÍM VÝMĚREM.

VČAS NEODVEDENÉ POPLATKY MŮŽE OBECNÍ ÚŘAD ZVÝŠIT U NEPLATIČE AŽ NA TROJNÁSOBEK !!