Obsah

Odpady

 

Tříděný odpad

Tříděné odpady

Termíny svozů v roce 2023 ke stažení zde (*pdf)  

Komunální odpad

Popelnice

!! Poplatky pro rok 2023 !!

Dle Obecně závazné vyhlášky č.1/2021 o odpadech

byla stanovena výše poplatků za TKO takto:

  • Děti a dospívající mládež do 18 let - poplatek 500 Kč/osoba
  • Dospělí ve věku 19 až 59 let – poplatek 700 Kč/osoba
  • Dospělí ve věku nad 60 let – poplatek 500 Kč/osoba
  • Chataři – poplatek 700 Kč/rekreační objekt

Poplatek za psa zůstává ve stejné výši tj. 70,-Kč za jednoho psa a 100 Kč,- za každého dalšího.
 

Poplatky je možné uhradit přímo na OÚ Míčov-Sušice v úředních hodinách, každé pondělí od 17:30 do 19:30 hod.

Nebo pomocí internetového bankovnictví, případně z pobočky vaší banky přímo na bankovní účet obecního úřadu.

V případě využití platby na účet je nutné pro správné určení odesílatele platby uvádět variabilní symbol.

V IDEÁLNÍM PŘÍPADĚ DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE UVEĎTE JMÉNO, OBEC A ČÍSLO POPISNÉ/EVIDENČNÍ

VARIABILNÍ SYMBOL

skládá se vždy z prvního dvojčíslí, které rozlišuje jednotlivé místní části + číslo popisné nebo evidenční

Míčov 10 , Zbyslavec 20, Sušice 30 , Jetonice 40, Rudov 50

Chaty s číslem evidenčním mají první dvě čísla 60
 

Například pro č.p. Míčov 32 by tedy byl variabilní symbol 1032, pro Rudov s č.p. 51 by byl variabilní symbol 5051, pro chatu s číslem evidenčním 108 by v.s. byl 60108.

Do zprávy pro příjemce prosím uvádějte pro lepší přehlednost své jméno.
 

Číslo účtu obce Míčov-Sušice: 10725531/0100

 

Poplatky pro rok 2023 ke stažení zde (*pdf)