Obsah

Rozpočet Míčov-Sušice

Daňové
91,11 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 4 153 400 Kč
Upravený rozpočet 4 153 400 Kč
Skutečné plnění 4 436 320 Kč
Plnění 106,81 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
1 700 000 1 700 000 1 948 695 114,63
840 000 840 000 790 545 94,11
737 400 737 400 942 703 127,84
420 000 420 000 414 788 98,76
231 000 231 000 200 329 86,72
105 000 105 000 21 825 20,79
80 000 80 000 86 144 107,68
21 000 21 000 24 446 116,41
15 000 15 000 0 0,00
4 000 4 000 3 690 92,25
0 0 2 455 0,00
0 0 700 0,00
Celkem 4 153 400 4 153 400 4 436 320 106,81
sestaveno ke dni 31. 12. 2018

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočet na rok 2018 Staženo: 212x | 01.01.2018

Rozpočty - Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2019 Staženo: 291x | 27.11.2018

Rozpočty - Schválený rozpočet

Schválený rozpočet na rok 2019 Staženo: 278x | 18.12.2018

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření 4/2018 Staženo: 209x | 30.11.2018

Rozpočtové opatření 3/2018 Staženo: 193x | 01.10.2018

Rozpočtové opatření 2/2018 Staženo: 191x | 01.08.2018

Rozpočtové opatření 1/2018 Staženo: 194x | 05.03.2018

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu r.2017 Staženo: 218x | 05.03.2018

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Schválený závěrečný účet za rok 2017 Staženo: 169x | 18.04.2018