Obsah

Rozpočet Míčov-Sušice

Schválený rozpočet4 310 000 Kč
Upravený rozpočet4 969 900 Kč
Skutečné čerpání3 514 039 Kč
Čerpání70,71 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
270 000 270 000 29 586 10,96
507 000 1 168 000 1 015 097 86,91
800 000 800 000 644 506 80,56
152 000 214 000 117 109 54,72
70 000 70 000 70 000 100,00
1 706 000 1 742 900 1 085 917 62,31
805 000 705 000 551 824 78,27
4 310 000 4 969 900 3 514 039 70,71
sestaveno ke dni 31. 10. 2018

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočet na rok 2018 Staženo: 20x | 01.01.2018

Rozpočty - Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2019 Staženo: 116x | 27.11.2018

Rozpočty - Schválený rozpočet

Schválený rozpočet na rok 2019 Staženo: 55x | 18.12.2018

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření 1/2018 Staženo: 14x | 18.12.2018

Rozpočtové opatření 2/2018 Staženo: 14x | 18.12.2018

Rozpočtové opatření 3/2018 Staženo: 11x | 18.12.2018

Rozpočtové opatření 4/2018 Staženo: 16x | 18.12.2018

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu r.2017 Staženo: 13x | 05.03.2018

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Schválený závěrečný účet za rok 2017 Staženo: 12x | 18.04.2018