Obsah

Zpět

Veřejné zasedání 30.6.2022 - POZVÁNKA

 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce 

Míčov-Sušice

 

Starosta obce Míčov-Sušice oznamuje

konání zasedání zastupitelstva obce

ve čtvrtek 30.6.2022 od 18.00 hod.

v zasedací místnosti Obecního úřadu Míčov-Sušice

                           

program:

 1. Zahájení a prezence přítomných členů zastupitelstva
 2. Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
 4. Závěrečný účet za rok 2021
 5. Účetní závěrka za rok 2021
 6. Smlouva o poskytnutí dotace z POV
 7. Kalendáře Mikroregionu ŽH pro rok 2023
 8. Kultura
 9. Různé
 10. Diskuse
 11. Usnesení
 12. Závěr

 

 

   

 

Možné doplnění nebo změna programu schůze  

               

                        

                                                   Milan Šimon                                                                                                             starosta obce

 

 

 

Vyvěšeno: 16. 6. 2022

Datum sejmutí: 2. 7. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět