Obsah

Zpět

Veřejné zasedání 1.9.2022 - pozvánka

 

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MÍČOV-SUŠICE

Starosta obce Míčov-Sušice oznamuje konání veřejného zasedání zastupitelstva obce

ve čtvrtek 1.9.2022 od 18:00 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu Míčov-Sušice

 

program:

  1. Zahájení a prezence přítomných členů zastupitelstva
  2. Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  3. Žádost o podporu Linky bezpečí
  4. Volby 2022
  5. Vrt Jetonice - dokončení
  6. Kultura
  7. Informace starosty
  8. Diskuse
  9. Závěr

 

Možné doplnění nebo změna programu schůze

 

 

V Míčově 17.8.2022                                          Milan Šimon

Vyvěšeno: 17. 8. 2022

Datum sejmutí: 2. 9. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět