Obsah

Rozpočet Míčov-Sušice

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Pododdíl Komunální služby a územní rozvoj Paragraf Komunální služby a územní rozvoj j.n.
31,37 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 5 098 600 Kč
Upravený rozpočet 4 158 600 Kč
Skutečné čerpání 1 254 263 Kč
Čerpání 30,16 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Budovy, haly a stavby 3 000 000 2 080 000 615 091 29,57
Nákup ostatních služeb 1 041 400 121 400 0 0,00
Pozemky 1 000 000 1 000 000 0 0,00
Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov. 50 000 50 000 10 760 21,52
Ostatní nákupy j.n. 6 000 6 000 3 000 50,00
Neinvestiční transfery obcím 1 000 1 000 600 60,00
Platby daní a poplatků st. rozpočtu 200 200 195 97,50
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 0 900 000 624 617 69,40
Celkem 5 098 600 4 158 600 1 254 263 30,16
sestaveno ke dni 31. 8. 2021

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č.4/2021 Staženo: 69x | 13.10.2021

Rozpočtové opatření č.3/2021 Staženo: 22x | 01.07.2021

Rozpočtové opatření č.2/2021 Staženo: 28x | 29.06.2021

Rozpočtové opatření č.1/2021 Staženo: 102x | 22.02.2021

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu za rok 2020 Staženo: 115x | 03.06.2021

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Schválený závěrečný účet za rok 2020 Staženo: 28x | 21.06.2021